Skip to content
<< Tilbake til blogg

Brannsikkerhet i borettslag og næringsbygg- Tilfredsstiller du brannkravene?

Elektro2

Som eier eller forvalter av eiendom, står du ansvarlig for brannsikkerheten. Har du kontroll på el-installasjon og brannsikkerhet i ditt bygg? Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette, og kjennskap til de gjeldende kravene for din bygning. Vi gir deg en oversikt over viktige faktorer å tenke over, og tips til hvordan du kan sikre din eiendom. 


Tekniske og organisatoriske tiltak

Brannsikkerhet bunner i det som kalles for tekniske og organisatoriske tiltak. De tekniske refererer ofte til tiltak som brannalarmer og slokkeanlegg. Brannsikkerhet er likevel avhengig av mer enn utelukkende tekniske tiltak. Organisatoriske tiltak som rednings- og beredskapsplaner samt opplæring av ansatte og beboere i brannsikkerhet er også like essensielt. Disse tiltakene er typisk gjensidig avhengig av hverandre, og henger derfor tett sammen. Ved å ha gode organisatoriske tiltak i tillegg til tekniske tiltak, kan man være sikker på at brannsikkerheten i bygget ivaretas på en god måte.


Hvilke behov har bygget ditt?


Hvert bygg er forskjellig, og det finnes ingen universell løsning som passer for alle. Når det gjelder brannsikkerhet i næringsbygg, er det viktig å være klar over behovene til bygget ditt. For å sikre at du møter brannkravene, må du først ta en vurdering av hva din eiendom spesifikt har behov for.

Byggets størrelse og funksjon

Det første trinnet er å kartlegge byggets størrelse og funksjon. Er det for eksempel et kontorbygg med mange små rom, eller et borettslag med et stort antall leiligheter? Hvor mange etasjer har bygget, og hvor mange mennesker arbeider eller bor der? Alle disse faktorene vil kunne ha en innvirkning på krav til el-installasjon og brannsikring. 

Tilgang på brannvernutstyr og
evaluering av evakueringssikkerhet


Videre må du undersøke brannvernutstyret i bygget. Er det tilstrekkelig med brannslukningsapparater og brannalarmer? Er det sprinkleranlegg installert, og er de vedlikeholdt i henhold til forskriftene? Videre er evakueringssikkerhet en viktig faktor å vurdere. Er det nok nødutganger, og er disse godt merket og lett tilgjengelige? Det bør også avdekkes om det er tilstrekkelig med rømningsveier, og at disse er klare og frie for hindringer. Hvis ikke, bør man se på muligheter for å evaluere og forbedre evakueringsplanen.

 

Krav til kunnskap om brannsikkerhet i byggverk 

I 2015 fastsatte direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en forskrift om brannsikkerhet. Formålet med denne forskriften er å bidra til å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for både liv, helse, miljø og materielle verdier. 

Med utgangspunkt i denne forskriften, har du som eier av byggverk forebyggende plikter.
I følge § 4 og § 5 kreves det at eier skal kjenne til kravene om brannsikkerhet i byggverk. Dette innebærer blant annet kjennskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr til byggverket som skal oppdage og begrense konsekvensene av brann. Videre at dette også blir kontrollert og vedlikeholdt, slik at de fungerer som de skal.

 

Øk sikkerheten med årlige kontroller

Visste du at feil i det elektriske anlegget er en av de vanligste årsakene til boligbrann?
Det er ikke uvanlig at for eksempel bygårder og næringsbygg er utstyrt med gammelt elektrisk anlegg. I slike eldre bygninger er det spesielt viktig å gjennomføre årskontroll av elektro, nettopp fordi det er større risiko for feil og slitasjer. Som forvalter av eiendom er det viktig å ta de riktige forholdsreglene, slik at man unngår unødvendige ødeleggelser. En årlig kontroll av elektroanlegget vil kunne gi stor gevinst i form av økt sikkerhet og færre kostnader på lang sikt.

En grundig gjennomgang av anlegget kan bidra til å avdekke små feil som kan føre til større problemer dersom det ikke blir tatt tak i. En årlig kontroll kan også øke levetiden til anlegget,
og dermed unngå større utskiftninger og kostnader i fremtiden.

Hva er lovpålagt å kontrollere?

Du som eier og administrerer eiendom, er sannsynligvis allerede klar over at noe elektroservice er lovpålagt årlig, kanskje også oftere. Dette gjelder for eksempel sjekk av brannvarslingsanlegg, tavleutstyr og nød og ledelys. Andre servicer er derimot ikke lovpålagte å gjennomføre hvert år,
som blant annet internkontroll elektro og termografering. Selv om det ikke er et krav om kontroll her, anbefales det likevel i stor grad å gjennomføre jevnlige kontroller. 

 

Really! brenner for brannsikkerhet

Really! tilbyr et bredt utvalg elektrotjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. Våre leverandører er klare til å levere den elektroservicen du måtte trenge - Bare fortell oss hvilken jobb du vil ha gjort, og vi sender relevante kvalitetsleverandører til deg! 

Få en oversikt over elektrotjenestene her:

https://www.really.no/no/tjenester/elektro 


Alle servicerapporter på ett sted

Det kan være utfordrende å finne et godt system på store mengder servicerapporter,
“når ble faktisk brannanlegget kontrollert sist?”. Med Really! trenger du ikke være i tvil, her samles alle dine servicerapporter på “Min side” etter utført service. På denne måten kan du ha full oversikt og kontroll - helt enkelt! 

 
Publisert