Skip to content
Logo-white
<< Tilbake til blogg

Brannsikkerhet

Elektro2

Det er viktig å ha kontroll på brannsikkerheten i ditt bygg. Men vet du egentlig hva det innebærer? Hvilke tekniske og organisatoriske tiltak er nødvendige for å sikre at bygget ditt er trygt? Og hvordan kan du tilpasse disse tiltakene til ditt byggs spesifikke behov? I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over viktige faktorer å tenke på når det kommer til brannsikkerhet, og hvordan Really! kan hjelpe deg med å ivareta disse.

Tekniske og organisatoriske tiltak

Brannsikkerhet bunner i det som kalles for tekniske og organisatoriske tiltak. De tekniske refererer ofte til tiltak som brannalarmer og slokkeanlegg. Men det er også viktig å huske på at brannsikkerhet er avhengig av mer enn utelukkende tekniske tiltak. Organisatoriske tiltak som rednings- og beredskapsplaner samt opplæring av ansatte og beboere i brannsikkerhet er også essensielt. Ved å ha gode organisatoriske tiltak i tillegg til tekniske tiltak, kan du være sikker på at brannsikkerheten i bygget ditt ivaretas på en god måte.

Hvilke behov har bygget ditt?

Når det gjelder brannsikkerhet i næringsbygg, er det viktig å være klar over behovene til bygget ditt. For å sikre at du møter brannkravene, må du først ta en vurdering av hva din eiendom spesifikt har behov for. Dette kan for eksempel være størrelsen på bygget, hvor mange mennesker som arbeider eller bor der, og hvilken type bygg det er snakk om.

Krav til kunnskap om brannsikkerhet i byggverk

Som eier av byggverk har du forebyggende plikter. I følge forskrift om brannsikkerhet, kreves det at du skal kjenne til kravene om brannsikkerhet i byggverk. Dette innebærer blant annet kjennskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr til byggverket som skal oppdage og begrense konsekvensene av brann.

Øk sikkerheten med årlige kontroller

En årlig kontroll av elektroanlegget i bygget ditt kan gi stor gevinst i form av økt sikkerhet og færre kostnader på lang sikt. En grundig gjennomgang av anlegget kan bidra til å avdekke små feil som kan føre til større problemer dersom de ikke blir tatt tak i.

Really! brenner for brannsikkerhet

Hos Really! tilbyr vi et bredt utvalg elektrotjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. Våre leverandører er klare til å levere den elektroservicen du måtte trenge. Bare fortell oss hvilken jobb du vil ha gjort, og vi sender relevante kvalitetsleverandører til deg!

Alle servicerapporter samles på “Min side” etter utført service. På denne måten kan du ha full oversikt og kontroll - helt enkelt!

 
Publisert