Skip to content
Logo-white
<< Tilbake til blogg

Heads up.  En oppdatering fra daglig leder

Forrige gang skrev jeg om at vi jobber med å tilføre kvalitet i innkjøpsprosessen. Vi implementerer flere funksjoner som bidrar til å oppnå dette. Vi opplever fortsatt økt etterspørsel, og vi har fått verifisert at vi løser reelle problemer for markedet. Her er en ny oppdatering.

Skjermbilde 2022-02-11 kl. 09.48.09

Teknisk plattform
Plattformen utvides og forbedres kontinuerlig. De siste månedene har vi lagt til tre nye tjenesteområder; Heis, Renovasjon og Sprinkler. Vi jobber nå med onboarding av leverandører og vil ha dette klart i løpet av juni. Vi har også jobbet med å stabilisere både leverandør-administrasjonssiden og kundeportalen. Neste release vil også inneholde kommunikasjonsmodul mellom kunde og leverandør.

Team Really! skalerer
Fra 1. september vil vi være 7 faste ansatte. I tillegg har vi innleie på 5 utviklere, og Co-founder teamet presterer fremdeles på et skyhøyt nivå. Vi begynner å få en solid rigg som skal bidra til økt salg og markedsarbeid. Til høsten vil vi være enda mer tilstede i Oslo og vi skal være bedre i stand til å ta unna økt etterspørsel.

Kapital på agendaen
Vi har fått bekreftet hypotesene våre om at eiendomsbransjen trenger smarte og digitale tjenester. Vi har fått aksept og skapt begeistring hos kunder og leverandører. Vi ønsker derfor å øke hastigheten og fortsette vår misjon om å forenkle og benytte teknologi til å endre måten man kjøper, selger og følger opp eiendomstjenester på.

Kapital er en viktig forutsetning for å lykkes med dette. Vi vil derfor ta inn mer kapital i et konvertibelt lån. Denne kapitalen skal holde oss levedyktig ut 2022. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt dette, eller om du ønsker å ta del i denne runden.

Et ekstremt spennende år i sikte
Det neste året skal vi etablere et digitalt økosystem. Vi skal ikke løse alle problemene selv, vi skal heller ikke utvikle teknologi som andre har utviklet allerede. Her vil vi se etter strategiske samarbeidspartnere og integrere dem i vår plattform. Vi tror dette er til det beste for våre kunder og for samfunnet for øvrig.

Salg, marked og merkevarebygging blir hovedaktivitetene neste driftsår. Vi skal være synlig tilstede i Oslo og Bergen, og vi skal bli en kjent merkevare for bestillere og forvaltere av eiendomstjenester.
Publisert