Skip to content
<< Tilbake til blogg

"Jeg så umiddelbart at dette var noe som hadde manglet i eiendomsbransjen"

- Vi kjøper nå eiendomstjenester gjennom Really for å kunne drifte og forvalte våre fire campuser mest mulig effektivt, sier Arnvid Johansen, leder FM Eiendom ved NLA Høgskolen. NLA har campus’er i Bergen, Oslo og Kristiansand.

arnvid-johansen-10.06.2022-fotograf-paulina-tamara-4-2048x1365

– Arnvid tok kontakt med oss etter å ha lest om Really i Estate Nyheter, forteller Anne Elisabeth Næstvold som leder Oslo-kontoret til Really! AS. – Vi har erfart og sett at innkjøpere av disse tjenestene kaster bort mye tid på dårlige kvalitetssikrede prosesser, som igjen fører til en opplevelse av høye byttebarrierer og for lite konkurranseutsetting. Dette fører til mange sovende og ad-hoc-baserte avtaler, som igjen kan føre til dårlig økonomi og kvalitet. For meg som har lang fartstid i bransjen, ser jeg at plattformen til Really! helt klart er noe bransjen har manglet.

 

- En eiendomstjeneste er alle ulike tjenester som man trenger for å drifte en bygningsmasse. Det kan være renhold, service av ventilasjonsanlegget, byggdrift, elektro, heis, sprinkler og mye, mye mer.

Alle sparer tid og kundene sparer penger ...

- Jeg setter stor pris på at jeg i ett system kan innhente tilbud på ulike eiendomstjenester fra en rekke kvalifiserte leverandører. I løpet av minutter har jeg mottatt konkrete pristilbud fra flere leverandører som er tilgjengelig i mitt område, sier Arnvid. - Det er dette vi selv mener er tøft og som gir oss flest aha-opplevelser ute hos kundene tilføyer Anne Elisabeth. - At man får tilbud der og da. At man enkelt kan sammenligne de ulike leverandørene, og at kundene har en trygghet i at om jeg velger alternativ A eller B, så er det er grundig og balansert avtaleverk i bunn som ivaretar meg som bestiller på lik linje med leverandøren.

... og jordkloden får det bedre

Tidligere har man vært prisgitt det avtaleverket hver enkelt leverandør legger til grunn og det kan for eksempel sprike i fra alt fra 3 til 18måneders oppsigelsestid. - At det i tillegg ikke er behov for befaring er et stort steg i en bærekraftig retning, legger Arnvid til. - Det er et kjempepluss for både oss, leverandørene og ikke minst jordkloden gjennom spart kjøring og mindre bruk av tid på repeterende oppgaver.

- Og sist, men ikke minst, fortsetter Arnvid, en avtale er ikke lenger konkurransedyktig på pris etter en gitt periode. Dette har resultert i at vi har spart betydelig summer på våre innkjøp på alle fag. Til tross for at vi ikke en eneste gang har valgt å gå for det rimeligste alternativet. Det er nemlig flere ting enn kun pris vi vektlegger i våre innkjøp, sier Arnvid i NLA.

kollage-2048x556

- NLA arbeider med å utvikle fremtidens campuser som blant annet fokuserer på digitalisering og bærekraft, sier Arnvid Johansen. Foto b+b arkitekter/MAD Arkitekter

Tøffere krav, tøffere tider og endrede betingelser

Med stigende kostnader i samfunnet generelt vil det bli nødvendig å snu alle steiner for å se om man får det man betaler for, og om tjenesten leverer nok verdi tilbake. Eiendomsbransjen er Norges største fastlandsnæring og står dermed også for en stor del (faktisk 40%) av forbruk, avfall og utslipp. Skal verden lykkes med å nå målene i Paris-avtalen (50% utslippskutt sammenlignet med 1990-nivåer) så må denne bransjen lykkes. - At vi nå bare har nådd om lag fem prosent, sier litt om den formidable utfordringen vi står ovenfor de neste årene. Dette fører til økt bruk av regulatoriske virkemidler som bransjen må tilpasse seg. Åpenhetsloven, EUs skjerpede regler for bærekraftig drift og utvikling samt behovet for å ivareta kundene, stiller stadig høyere krav til både eiere, driftere, forvaltere og beboere/leietakere av eiendom, sier Anne Elisabeth.

- Ved å benytte seg av en digital plattform for innkjøp av eiendomstjenester gjør man bransjen mer transparent. Vi fjerner unødvendig befaring og innkjøpere får enkelt bedre innsikt for å kunne velge en leverandør eller en tjeneste som svarer på akkurat deres behov. Teknologi og nye løsninger som det Really! representerer vil være en nødvendighet for at bransjen og aktørene skal kunne være i stand til å levere på målsetningene.

Netthandel for eiendomsbransjen

Really! har et mål om å gjøre det like enkelt å kjøpe en eiendomstjeneste som det er å handle en hotellovernatting på Hotels.com. Derfor må innholdet i leveransen og avtaleverk mot leverandør standardiseres. Det er dette som har vært hoved-driverne bak plattformen til Really! - Du skal være sikker på at du har fått riktig leverandør til riktig pris. Dette er jo rett og slett netthandel i eiendomsbransjen, oppsummerer Anne Elisabeth.

Hvordan drifter og forvalter man bygg i fremtiden?

- NLA arbeider med å utvikle fremtidens campuser som blant annet fokuserer på digitalisering og bærekraft. Det vil si smarte bygg. I visjonen vår kommer det også frem at vi ønsker å bygge identitet og skape trivsel. Det å ta i bruk smarte digitale tjenester allerede i våre eldre bygg, bidrar til et solid grunnlag for en mer effektiv fremtid. Enklere blir det ikke, sier Arnvid. - Vi har også fått god hjelp til videre utvikling av våre tjenester, noe vi setter stor pris på, understreker han.

Når NLA i dette tilfellet har inngått en avtale, opprettes bygget på en egen brukerprofil, og jeg kan enkelt finne frem til kontrakter, ordrebekreftelser, samt kommunisere med den valgte leverandøren. Den store fordelen med å samle dette på en plass, er at det er lett å overlevere til andre og at all historikk er enkel å finne tilbake i ettertid.

- Vi opplever dette som et supplement til andre verktøy som man behøver for å drifte en eiendom så godt som mulig. Med Really! kommer vi i kontakt med et utvidet leverandør-nettverk, vi kan konkurranseutsette hyppigere, og ikke minst når vi vil, i tillegg til at hele prosessen gir en god brukeropplevelse. Det gjør i bunn og grunn at en aktør som NLA med begrensete ressurser sikrer seg trygghet for en velorganisert drift også når det gjelder innkjøp av eiendomstjenester.

arnvid-johansen-10.06.2022-fotograf-paulina-tamara-7-1024x1536

- Jeg setter stor pris på at det samme systemet kan innhente tilbud, automatisk lagre dokumentasjon og brukes i kommunikasjon med leverandør, oppsummerer Arnvid Johansen, NLA. - At det i tillegg ikke er behov for befaring er et stort steg i en bærekraftig retning.

- Hvordan ser Really! på seg selv i konkurranse med andre software-leverandører til eiendomsbransjen?

- Vi definerer oss som et supplement til de driftsverktøyene som allerede finnes der ute. Vi skal ikke bli et FDV-system; en markedsplass som bare kobler eller et ERP-system. Vi skal rett og slett jobbe steinhardt for å hjelpe kundene våre å bli supergode på innkjøp og oppfølging av eiendomstjenester.

- Det vi gjør er jo egentlig å etablere et helt nytt marked; nettbasert kjøp og forvaltning av eiendomstjenester. Det koster ingenting å komme i gang. Alt er forutsigbart, transparent, åpent og enkelt, og jeg oppfordrer alle som drifter og forvalter en eller annen form for eiendom til å ta kontakt, avslutter Anne Elisabeth Næstvold.
Publisert