Skip to content
<< Tilbake til blogg

Produktutvikling

Produktutvikling er gøy
"Produktutvikling handler om mye mer enn at ett produkt blir til virkelighet. Det handler også om samhold, kunnskapsdeling og inkludering av hele teamet. Ingen ideer er dumme, og alle kan være kreative så lenge det blir lagt til rette for dette på arbeidsplassen. Vi i Really! er svært opptatt av nettopp dette. Vi tror på at evnene til å kombinere kreativitet med brukertest, inspirasjon fra andre bransjer, innspill fra andre er nøkkelfaktorer for å oppnå akkurat dette. Noen kaller det iterering, vi kaller det et forsøk på å bli litt bedre for hver dag.
Skjermbilde 2022-04-25 kl. 08.56.57

Tverrfaglighet er viktig
Vi er et tverrfaglig team som samarbeider med tett dialog og hvor det er lav terskel for å dele sine meninger og tanker. Det er ikke bare tett dialog innad i teamet, men også med leverandører og kunder. For vi er svært opptatt av at våre kunder og leverandører skal bli hørt. Vi lytter og noterer ned innspill og ønsker som kommer frem. Dette blir delt med resten av teamet som alle jobber mot ett fellesmål; å møte kunder og leverandørers behov og ønsker.

Vi forsøker å utøve tverrfaglighet i praksis. I vårt utviklingsteam finnes det spesialister på brukeropplevelse, tjenestedesign, konseptutvikling, grafiske design, teknologiutvikling, dataarkitektur, brukertesting og forretningsutvikling. Alle disse spisskompetansene er etter vårt syn det som må til for å kunne forvalte alle forslag, ideer, innspill og ønsker på best mulig vis.

Dialog som nøkkel i utviklingen
Vi ser en stor verdi i en god dialog og tilstedeværelse hos alle parter, og er opptatt av at kunder og leverandører skal føle seg ivaretatt og satt pris på. Takket være ett utviklingsteam med høy kompetanse, gode kunder og dyktige leverandører, kan vi gi en skreddersydd kundeopplevelse og kunne videreutvikle en unik plattform."
Publisert