Skip to content
Logo-white
<< Tilbake til blogg

Really! lanserer i Oslo - Overveldende respons

Med stort sett det som kan krype og gå av leverandører på laget allerede, og med sentrale gårdeierne på kundesiden som representerer flere hundretusen kvadratmeter i Bergen, mener vi det er på tide å etablere seg i Oslo.

Image from iOS 2

 

– Det vi gjør er jo egentlig å etablere et helt nytt marked; nettbasert kjøp og forvaltning av eiendomstjenester; for eksempel renhold, byggdrift, ventilasjon, elektro, renovasjon, sprinkler og heis.

Responsen er overveldende
– Tilbakemeldingene på hvordan vi tenker annerledes og nytt i eiendomsbransjen er overveldende. Gårdeiere, tekniske rådgivere og andre innkjøpere er opptatt av hva som er best for deres virksomhet, og Really-plattformen tilbyr dem nå fakta- og databasert beslutningsunderlag som oppleves som revolusjonerende.

– Dette endrer bransjen, og det gir oss uhyre spennende muligheter når eiendomsforvaltning i større grad kan bli en strategisk innsatsfaktor. Leverandører som hiver seg på her får et forsprang på resten av feltet.
 

Digitalisering og god brukeropplevelse
Plattformen til Really! fokuserer på digitalisering og god brukeropplevelse. Den vil bli kundens høyre hånd og kunnskapskilde ifølge selskapet. De mener brukerne vil kunne ta bedre beslutninger, få prognoser, tenke nytt og kontinuerlig optimalisere innkjøp og forvaltning av eiendomstjenester. Leverandører som ser dette tidlig, vil definitivt posisjonere seg positivt for de viktigste kundene i årene som kommer.

Hvilke trender og faktorer vil ha størst innflytelse?
– De viktigste trendene vil involvere kundeopplevelse og evnen til å håndtere data. IoT, Internet of Things, så vel som AI, vil bli sentralt for en mer forutsigbar forvaltning. Det vil for mange bli utfordrende å tilpasse seg de nye endringene; spesielt fordi man er godt etablert og har utført de samme oppgavene eller tjenestene i flere tiår. Som i naturen, må bedriftene tilpasse seg for å overleve, og de som er best på dette vil få betydelige konkurransemessige fortrinn.

Den digitale transformasjonen i eiendomsbransjen er umulig å unngå. Og man må heller ikke undervurdere effekten av netthandel med tanke på bærekraft og grønn omstilling.

– Plattformen til really! bidrar til at både vi mennesker, prosessene vi er avhengige av og selve teknologien jobber optimalt sammen. Både eiendom, bygninger, utstyr, inventar, miljø, utendørsområder og produktivitet påvirkes av evnen til å ta i bruk ny teknologi. Gode databaserte beslutningsprosesser sikrer nå at eiendomsforvaltning vil bidra til virksomhetens bunnlinje på flere områder. Og, ikke minst, et verdifullt bidrag til det grønne skiftet.

Leverandørene får et strategisk verktøy
I den nye normalen vil plattformen til Really! gi leverandørenes kunder muligheten til å automatisere og bygge digital arbeidsflyt på tvers av virksomheten. For leverandørene blir plattformen et verktøy som skal sikre verdiene deres kunder er satt til å forvalte.

Really! skall bidra til at leverandørene får anledning til å henge seg på en av de tydeligste trendene vi har i samfunnet; kjøp av tjenester over nett.

Med Really! blir det like naturlig å kjøpe eiendomstjenester digitalt som på den «gamle måten"
Publisert