Skip to content
Logo-white
<< Tilbake til blogg

Slik sikrer du trygg og effektiv byggdrift i ditt borettslag og sameie

 

byggdrift-2

Byggdrift er en svært viktig del av å holde bygninger i god stand, og sørge for at de fungerer optimalt. For å skape trygge omgivelser og trivsel i ditt borettslag, er grundig vedlikehold og solid drift essensielt. Vi gir deg en oversikt over hvordan du kan sikre effektivt vedlikehold av ditt borettslag og sameie.  

 

Byggdrift - et moderne og
teknisk yrke

Byggdrift har eksistert som yrke i mange år, men det var ikke før i 2014 at det var mulig å ta fagbrev på området. For de fleste er byggdrifteren fortsatt kanskje mest kjent som “vaktmesteren”, kjært barn har mange navn. En byggdrifter har en viktig rolle i å sørge for at bygninger og anlegg fungerer som de skal, og at de holdes ved like på bærekraftig vis. Dette innebærer både reparasjoner og vedlikehold av bygningen innendørs og utendørs. 

Vanlige arbeidsoppgaver kan være alt fra sjekk av ventilasjon, varmeanlegg og andre tekniske anlegg, til å sørge for at uteområder og grøntarealer i ditt borettslag holder seg velstelt.  

 

Har byggdrifteren den kompetansen du trenger? 

Byggdrifteryrket har gjennomgått en stor transformasjon de siste årene, med økende krav til teknisk kompetanse og en større bruk av elektronikk samt IKT-kunnskaper. 

Dette skyldes i stor grad at byggene vi bor og jobber i stadig blir mer komplekse og teknologisk drevne. For at moderne og smarte bygg skal driftes på best mulig måte, er det avgjørende at byggdrifter både har teoretisk og praktisk kunnskap om teknologier og verktøy som brukes i dagens bygg. Flere leverandører tar i dag for eksempel i bruk robotteknologi og smarte sensorer for overvåking av teknisk anlegg og droner for sjekk av høye bygninger og tak.  

 

Fokus på “ENØK” og klimautslipp 

Moderne bygg har i dag også større fokus på områder som ENØK. Målet med ENØK er å oppnå økt energieffektivitet og redusert energiforbruk. Bygninger står i dag for hele 40 prosent av det globale klimautslippet. I Norge er de direkte utslippene tilknyttet bygninger noe lavere, dette grunnet overgangen til fornybare energikilder. Det foreligger likevel et enormt potensial for energieffektivisering av våre bygninger. Dette kan for eksempel oppnås ved å installere varmepumper i borettslaget, bruk av energieffektive lyskilder eller installasjon av termostatstyrt varmestyring. 

I tillegg til å redusere utslipp av klimagasser, kan det å drive energieffektivt også være økonomisk lønnsomt. Det kan føre til reduserte kostnader for energibruk og vedlikehold, og dermed medføre lavere driftskostnader på sikt. 

Faktorer som ENØK er i stor grad også med på å endre arbeidet og kompetansekravet som stilles til byggdrifter. 

 

Really! gir deg kvalitet og kontroll

For å sikre effektiv og bærekraftig drift av ditt borettslag, er det essensielt å finne kompetente kvalitetsleverandører med de riktige kunnskapene og ferdighetene. Really! tilbyr her et bredt utvalg byggdriftstjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. Våre kvalitetsleverandører er klare til å hjelpe deg, bare fortell oss hvilken jobb du ønsker å få gjort! Etter utført service samles også alle dine driftsavtaler og rapporter på ett sted, slik at du kan ha full oversikt og kontroll.
Really genialt sant? 

Få oversikt over tjenestene her:

https://www.really.no/no/tjenester/byggdrift
Publisert