Skip to content
Logo-white
<< Tilbake til blogg

Visste du dette om renhold?

Skjermbilde 2023-02-10 kl. 09.23.08

Renhold er en viktig faktor for å skape et godt miljø og bedre inneklima, men hva vet vi egentlig
om renhold? Vi gir deg en liste over de viktigste punktene å tenke over ved kjøp av renholdstjenester.  

 
 Hvilken type renhold trenger du?  
 
Før du går i gang med å velge en renholdsleverandør, bør du i første omgang tenke over hvilken type renholdstjenester du har behov for, og hva som eksisterer på markedet. De viktigste å kjenne til og skille mellom her er regelmessig renhold og periodisk renhold.  

Regelmessig renhold refererer ofte til rengjøring som gjøres til avtalt tid og med en bestemt frekvensplan. Dette kan for eksempel være rengjøring av gulv, speil, inventar og tømming av avfallskurver. Det vil likevel variere hvilke behov ulike bransjer har. Mens enkelte virksomheter har behov for grundig renhold hver dag, holder det kanskje med vask ukentlig for andre. Uansett hvilken bransje du måtte operere i, vil regelmessig renhold være essensielt for å sikre en hygienisk og trivelig atmosfære.

Renholdsoppgaver som ikke faller inn under denne kategorien, kaller vi ofte for periodisk renhold. Dette er et fagfelt som typisk krever mye av dem som gjennomfører oppgavene, og kan deles inn i ulike undergrupper. Eksempel på dette kan være hovedrengjøring, som omfatter full gjennomgang av lokaler. Andre eksempler kan være vinduspuss, boning av gulv og tepperens. Periodisk renhold vil være viktig for alle som ønsker å ta vare på og vedlikeholde sine eiendommer, og kan i tillegg forhindre store investeringskostnader.  

 

Hvordan fastsette og bedømme renholdskvalitet? 

I næringsbygg er det viktig å sikre at renholdskvaliteten er på toppnivå. Det kan likevel være utfordrende å finne objektive vurderinger av renholdskvalitet, for hva defineres egentlig som rent? Derfor har det blitt fastslått en standard for bedømmelse og vurdering av renholdskvalitet. Standarden NS-INSTA 800 er viktig for alle som opererer i renholdsbransjen, og for alle som ønsker å inngå avtaler med renholdsleverandører. Denne standarden gir et felles grunnlag for kvalitet, og forsikrer at renhold som blir gjennomført møter både internasjonale og norske standarder og krav.  

Denne standarden gir også et felles språk mellom kunder og renholdsleverandører. Ved at kunden selv får muligheten til å bestemme kvalitetsnivået og behovet for renhold, kan det også gjøre samarbeidet mellom kunde og leverandør enklere og forhindre unødvendige misforståelser.   

 
 Hvordan velger du riktig leverandør? 

Uansett hva du trenger renholdstjenester til, er det viktig å stille de riktige kravene til din leverandør for å sikre at du får den kvaliteten du ønsker. På jakt etter en ideell leverandør av renholdstjenester, er det enkelte faktorer du bør tenke over.  

 Har renholdsleverandøren den kompetansen du trenger?  

For å sikre god kvalitet på renholdsarbeider, bør du undersøke om leverandøren har den faglige kompetansen du ønsker og har behov for. Det er viktig å være klar over at renhold er et bredt fagfelt som innebærer mye mer enn tilgang på en mopp og litt vaskemiddel. Det krever blant annet faglig kompetanse knyttet til områder som kjemi, renholdsstandarder, bærekraft, innovasjon og mye mer. 

 Hva er renholdsleverandørens forhold til teknologi og bærekraft?  

Renholdsbransjen går nå gjennom en omfattende digitalisering, og flere leverandører tar i bruk både robotteknologi og smarte sensorer som for eksempel kan identifisere støvpartikler og analysere luftkvalitet. Ved å utnytte slike teknologier kan renholdsleverandører øke produktivitet i arbeidet og effektivisere sine tjenester. Finn ut om dine potensielle leverandører har fokus på teknologisk innovasjon.  

Når det gjelder bærekraft, defineres renholdsbransjen ofte som en versting når det kommer til bruk av miljøfiendtlige kjemikalier og engangsprodukter. Sørg derfor for å finne en renholdsleverandør som har et grønt fokus og bruker miljøvennlige produkter. Velg også en leverandør som er sertifisert etter INSTA- 800 standarder, da kan du være sikker på at både miljø og renhold blir tatt på alvor. 

Legges det til rette for behovsstyrt renhold?  

Fremtidsrettede renholdsleverandører kan tilby behovsbasert renhold. I bransjen har det frekvensbaserte renholdet dominert i lang tid, her utføres renhold til faste tider uavhengig av faktisk behov. Et behovsbasert rengjøringssystem vil på sin side ta i betraktning at behovet for renhold vil variere fra bransje til bransje og fra bygg til bygg. Renholdsrutinen tilpasses på denne måten hver enkelt og utføres når det er behov. Undersøk derfor om din leverandør kan tilby behovsstyrt renhold i tillegg til frekvensbaserte renhold.  

Det er mange ulike faktorer å ta hensyn til, men Ikke vær redd for å stille krav til din leverandør. Det er på denne måten du sikrer deg en effektiv, bærekraftig og god renholdstjeneste! 

 
Really! + Renhold = Sant  

Med over 20 kvalitetsleverandører spredt utover landet, tilbyr Really! et stort utvalg renholdstjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. Trenger du innendørs renhold, rengjøring av fasade, rengjøring av vinduer, boning av gulv, rens av takrenner, tepperens, møbelrens eller annen rengjøring? Våre kvalitetsleverandører er klare til å levere renhold og vask slik du måtte ønske. Få en oversikt over renholdstjenestene her: 

https://www.really.no/no/tjenester/renhold 

Nysgjerrig på hvordan vi i Really! kan gjøre din hverdag enklere?
Book en uforpliktende demo med en av våre hyggelige rådgivere, eller test ut løsningen selv
-
gratis og helt uforpliktende!  

 
Publisert